Kolejka Aktualny numer Liczba oczekujących Czynne stanowiska Liczba obsłużonych osób
PRAWA JAZDY
C019
0
0
20
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
B040
0
0
43
REJESTRACJA POJAZDÓW
A047
0
0
58