Kolejka Aktualny numer Liczba oczekujących Czynne stanowiska Liczba obsłużonych osób
PRAWA JAZDY nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne
REJESTRACJA POJAZDÓW nieczynne nieczynne nieczynne nieczynne