Kolejka Aktualny numer Liczba oczekujących Czynne stanowiska Liczba obsłużonych osób
PRAWA JAZDY
C034
0
0
35
ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
B055
0
0
55
REJESTRACJA POJAZDÓW
A057
0
0
67